Thẻ tạm trú cho người nước ngoài – Thủ tục hành chính thế nào?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là giấy tờ hành chính được thực hiện...