Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Thủ tục xin phép thế nào?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép bắt buộc cần có...